αντιπροτείνω


αντιπροτείνω
αντιπροτείνω, αντιπρότεινα βλ. πίν. 172

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αντιπροτείνω — (Α ἀντιπροτείνω) νεοελλ. κάνω αντιπρόταση αρχ. απλώνω κι εγώ το χέρι για να χαιρετήσω ή να παρακαλέσω κάποιον …   Dictionary of Greek

  • αντιπροτείνω — ότεινα, σ όσα μου πρότειναν προτείνω άλλα: Του αντιπρότεινα να πάρουμε και τρίτο συνέταιρο στη δουλειά μας …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀντιπροτείνομεν — ἀντιπροτείνω hold out in turn aor subj act 1st pl (epic) ἀντιπροτείνω hold out in turn pres ind act 1st pl ἀντιπροτείνω hold out in turn imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπροτείνουσι — ἀντιπροτείνω hold out in turn aor subj act 3rd pl (epic) ἀντιπροτείνω hold out in turn pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀντιπροτείνω hold out in turn pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπροτείνουσιν — ἀντιπροτείνω hold out in turn aor subj act 3rd pl (epic) ἀντιπροτείνω hold out in turn pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀντιπροτείνω hold out in turn pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπροτεινόμενον — ἀντιπροτείνω hold out in turn pres part mp masc acc sg ἀντιπροτείνω hold out in turn pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπροτεινόντων — ἀντιπροτείνω hold out in turn pres part act masc/neut gen pl ἀντιπροτείνω hold out in turn pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπροτείνωνται — ἀντιπροτείνω hold out in turn aor subj mid 3rd pl ἀντιπροτείνω hold out in turn pres subj mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπροτεινομένη — ἀντιπροτείνω hold out in turn pres part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιπροτείνασθαι — ἀντιπροτείνω hold out in turn aor inf mid …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)